Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Slovesa - přítomný čas

Slovesa – přítomný čas

Zadání:Napiš tvary sloves v přítomném čase a správná písmena.

Hodiny na vžce kostela (odbíjet)  poledne.
Sluníčko (pálit) .
Z kuchyně našeho btu se (lnout)  lbá vůně.
(Sbhat se)  m slny na ty laskomny.
Já (sedět)  hezky ve stínu naší vsoké lp a chvl (odpočívat) .

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda