Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Slovesa - rozkazovací způsob

Slovesa – rozkazovací způsob

Zadání:Napiš správná písmena a slovesa v závorkách dej do druhé osoby jednotného čísla rozkazovacího způsobu

(Nelétat) pod okny a hlavně (nekřičet) , prosm.
(Napsat si)  úkol a (naučit se)  básničku zpamti.
(Běžet si)  umt ruce.
Než půjdeš spát, (včistit si) zub.
(Ukázat) mi úkol.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda