Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Zadání:Napiš chybějící písmena a do závorek napiš 3. stupeň přídavných jmen.

Mil () dědečku, rád bchom ti vprávěl krásné () historky z našeho vletu na
vchodní pobřeží Spojených států.
Potkal jsme zde vznamného () obchodníka s plšovmi medvdky.
Vvážel je do celého světa.
Zbněk byl vstrašený (), blo slšet, jak mu strachy cvakají zub.
Dlouhé () a vsoké () mosty se obtížně budují.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda