Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Český jazyk | Zájmena

Zájmena

Zadání:Napiš správná písmena a zájmena v závorkách dej do správného tvaru.

(Můj)  mil žáci vhrál soutěž ve vbjené.
Hovořil jsem s (oni)  o (svůj) zálbách.
O (svůj) starostech si žáci popovídal s (náš)  učitel.
Učitelé dal úkol nejen (já) , ale i všem ostatním.

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda