Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Čísla větší než milion

Čísla větší než milion

Zadání:Zapiš čísla hned před a hned za danými čísly.

 3 250 999
 62 857 999
 9 426 741
 86 899 999
 10 000 000

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda

Čísla zapisuj bez mezer mezi řády.


xNápověda

Čísla zapisuj bez mezer mezi řády.