Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Dělení dvojciferným číslem

Dělení dvojciferným číslem

Zadání:Vypočítej.

22 052 : 37=
34 110 : 45=
2 599 : 23=
52 392 : 59=
29 664 : 24=

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda