Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Desetinná čísla

Desetinná čísla

Zadání:Vypočítej tabulku.

0,6 + 0,3 =
5,5 - 0,1 =
9,3 - 0,7 =
3,5 + 0,4 =
9,3 - 0,2 =
2,4 + 1,3 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda