Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Jednoduché rovnice

Jednoduché rovnice

Zadání:Vypočítej slovní úlohu.

Vojta si spořil na novou stavebnici, která stojí 750 Kč.
Každý týden si ukládal 20 Kč. Po půl roce babička Vojtovi přidala tolik korun, že si stavebnici mohl koupit.

Kolik korun dostal Vojta od babičky? (rok = 52 týdnů)

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda