Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Jednotky času

Jednotky času

Zadání:Doplň tabulku.

 hodiny  120 minut 
8 hodin   minut
3 hodiny   minut
 hodiny  240 minut 
3 dny   hodin
5 dní   hodin

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda