Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Jednotky délky

Jednotky délky

Zadání:Doplň správné jednotky.

7 km = 7000 
8 km 60 m = 8060 
9 m = 9000 
4 000 dm = 400 
2 000 m =
6 m 30 cm = 630 

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda