Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Jednotky objemu

Jednotky objemu

Zadání: Doplň správné jednotky.

3 hl =  3000 
8 l 60 dl =  8600 
70 cl = 700 
9 l = 9000
500 dl = 50 
4000 ml =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda