Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Zadání:Spočítej slovní úlohu.

Farmář chce přikoupit sousední louku o rozloze 86 ha.
Prodejní cena za m2 je 97 Kč.

Kolik korun bude stát louka?
Na pořízení má farmář jen 1 000 000 korun, zbydou mu nějaké peníze?
(Odpověz ano nebo ne.)
Pokud mu nějaké peníze zbydou, zapiš kolik:

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda