Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Násobení a dělení čísel větších než milion

Násobení a dělení čísel větších než milion

Zadání:Vypočítej zpaměti. Výsledky zapisuj touto formou 10234567.


 40 .  2 000 000 =
 3 647 .  100 =
 30 .  350 000 =
 3 000 .  7 000 =
 8 .  500 000 =
 50 .  400 000 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda