Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Násobení trojciferným číslem

Násobení trojciferným číslem

Zadání:Zapiš pod sebe a vypočítej, následně zapiš správný výsledek do rámečku.(Výsledky zapisuj bez mezer.)

254347 . 529 =
807462 . 985 =
371948 . 409 =
724504 . 333 =
596211 . 127 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda