Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Písemné sčítání a odčítání čísel větších než milion

Písemné sčítání a odčítání čísel větších než milion

Zadání:Vypočítej.

 811429 

907187 

5623101 

- 358102 

+ 252384 

+ 7201100 

2857348 

321851 

2947531 

- 194882  + 689000  - 74156 

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda