Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Průměr

Průměr

Zadání:Vypočítej průměr.

Maruška za 26 dní přečetla knihu o 156 stranách.

Kolik stránek denně průměrně přečetla? stránek
Maruška četla jen dvě hodiny denně, kolik stránek průměrně přečetla za hodinu? stránky

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda