Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Římské číslice

Římské číslice

Zadání:Doplň správná římská a arabská čísla.

MDCCLXIII
2012
MMXVI
1550
MCDLXXVI

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda