Pierot

Nakladatelství
pro malé a mladé

5. ročník | Matematika | Sčítání a odčítání čísel větších než milion

Sčítání a odčítání čísel větších než milion

Zadání:Vypočítej zpaměti.Výsledky zapisuj bez mezer (1023000).

8 543 000 + (1 750 000 + 250 000) =
(1 600 000 + 4 700 000) - 400 000 =
2 600 000 + 1 170 000 =
3 150 000 + 25 000 =
8 730 000 - 2 100 000 =
6 500 000 - 40 000 =

Zkusit znovu

Vyhodnocení:

Počet správných odpovědí
/
Počet špatných odpovědí
/

xNápověda


xNápověda